Meløy Næringsforum

Julefrokost med presentasjon av Konjunkturbarometer for Nord-Norge 18. desemberTid: 18. desember kl. 08.30-10.00
Sted: Ørnes Hotell, spisesalen

Program:
Julefrokost
Presentasjon ved Per Martin Olsen, Banksjef og finansleder, Sparebank1 Nord-Norge


NB! Påmelding innen 14. desember på MNF sin hjemmeside: www.meloynf.no/a/julefrokost-med-presentasjon-av-konjunkturbarometer-for-nord-norge-18-november
SMS: 90121129