Mely Nringsforum

Åpent næringslivstreff med tema nærings- og utviklingsarbeid i Meløy etter omstillingsperioden 24. oktober

Omstilingsprogrammet i Meløy nærmer seg slutten, men for å realisere de langsiktige målene og ambisjonene i omstillingsarbeidet kreves fortsatt satsing på nærings- og utviklingsarbeid etter endt omstillingsperiode. Hvordan kan vi gjøre dette på best mulig måte? Vi har fått Knut Baglo fra Proneo som foredragsholder. Han har lang erfraing fra jobbing med regional omstilling, og har gjennomført en forstudie fra Meløy om næringsutvikling etter endt omstillingsperiode.

Tid: Tirsdag 24. Oktober 2017 kl. 19.00 – 21.30
Sted: Glomfjord hotell


Program:

• Velkommen

• Omstillingsarbeidet i Meløy – kort status og veien videre v/Stine Estensen, MU KF

• Nærings- og utviklingsarbeid i Meløy etter omstillingsperioden v/ Knut Baglo, Proneo
- Hvordan bygge videre på den kompetanse, erfaring og læring som er gjort i omstillingsarbeidet?
- Hvordan få til en god overgang?
- Hvordan organisere nærings- og utviklingsarbeidet?

• Åpen debatt
- Innledning ved ordfører og daglig leder MNF


Treffet er åpent for alle!


NB! Påmelding innen 22. oktober til på MNF sin hjemmeside:  www.meloynf.no/ eller SMS: 90121129