Meløy Næringsforum

Sparebank1 Nord-Norge

Ørnes
Banksjef Kristian Haubakk
Internett: www.snn.no