Meløy Næringsforum

Nordvik AS, avdeling Glomfjord

Glomfjord
Daglig leder Andreas Rasmussen
Internett: www.nordvik.no