Mely Nringsforum

Nei til økte sommertakster på fergene i Nordland

Til
Nordland fylkeskommune
v/ samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen


Nei til økte sommertakster på fergene i Nordland

Meløy Næringsforum viser til økning i fergeprisene på fylkesvegsambandene fra 1.1.2020, og de påfølgende reaksjonene på denne økningen. MNF mener det er positivt at fylkespolitikerne har lyttet til tilbakemeldingene fra befolkning og næringsliv, og skrur fergeprisene tilbake til 2019-nivå, med en generell prisvekst på 3,1 prosent. Fylkesrådet har imidlertid vedtatt egne sommertakster på fergene som blir inntil 20 prosent høyere enn de vanlige takstene (jfr. fylkesrådets vedtak i sak 012/2020). Meløy Næringsforum er av den oppfatning at dette er svært uheldig for reiselivsnæringen i Nordland.

 

Nordland fylkeskommune har vedtatt en egen strategi for reise- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021, Opplevelser langs verdens vakreste kyst. I denne fremheves kollektivtransporttjenester, rutetilbud på buss, båt og ferje, både som reiselivsopplevelser i seg selv og som viktige for å kunne reise dit opplevelsene finnes. Fylkeskommunens samferdselsløsninger skal også utvikles og markedsføres som et reiselivsprodukt. MNF mener at vedtaket om betydelig økte sommertakster på ferjene undergraver fylkeskommunens egen strategi for satsing på reise- og opplevelsesnæringer.

Økte ferjepriser i sommermånedene er generelt uheldig for næringsliv og befolkning, og særlig uheldig for reiselivsnæringen. Næringsliv og befolkning som benytter fergetilbudene hele året, vil få en betydelig økning i allerede høye fergepriser i sommermånedene. For turister som reiser med bil, campingvogn eller bobil, vil økte fergepriser kunne medføre at de velger bort strekninger med fergesamband. Disse reisende tilhører et prisfølsomt segment som gjerne velger denne ferieformen fordi den er billigere enn andre ferieformer. Økte fergepriser vil fordyre ferien, og kan lett resultere i at de velger bort veistrekninger som inkluderer ferger. Dette vil medføre svekkelse av reiselivsnæringen langs kysten og særlig på øyene.

 

Kystriksveien (FV 17 fra Steinkjer til Bodø) har 6 fergesamband i Nordland, og har status som nasjonal turistveg. De siste årene har det vokst fram en rekke reiselivsbedrifter langs denne veien og på øyene med tilknytning til veien. Bare i Meløy har det de siste 7-8 årene blitt etablert av en rekke reiselivsbedrifter: Støtt, Brygge, Bolga brygge, Råkk huset, Solveigs stue, Fykantrappa & Rallarbrakka, Svartisen Apartments, Myrvoll Kulturgård, Finne Ut, Beyond Limits, Meløy Adventure, Artic Wanderlust, Svartisen AS, Svartisen Moose, Engebreen skyss, Engen brygge, Glamping Meløy, Rett kurs, Havpadling Bolga. Dette er bedrifter som er avhengig av at sommerturister velger Nordlandskysten, og en betydelig del av de besøkende kommer kjørende langs Kystriksveien. En økning på 15-20 prosent i fergetakstene er en betydelig merkostnad for disse turistene, og øker sjansen for at de velger bort Nordlandskysten. Negativ oppmerksomhet om økte fergetakster bidrar også til å svekke reiselivsproduktet Kystriksveien i markedet, og undergrave mange års markedsføring av den inn- og utland.

 

Meløy Næringsforum er av den oppfatning at det ikke bør innføres en økning på 15-20 prosent i fergetakstene i sommermånedene juni, juli og august. Vi frykter at økte sommertakster på fergene vil bidra til å svekke reiselivssatsingen i Nordland, heller enn å støtte opp under opplevelsesbasert reiseliv som er en av tre næringer som fremheves i Innovasjonsstrategi for Nordland (2014-2020). Vi ber derfor fylkespolitikerne om å revurdere innføring av sommertakster som medfører en økning i ferjeprisende på inntil 20 prosent.

 

Med vennlig hilsen


Liv Toril Pettersen
Daglig leder
Meløy Næringsforum

 

 

 

 

 

 

 

 


Kopi
Fylkestinget
Ordfører i Meløy: Sigurd Stormo