Mely Nringsforum

Avlyst! Næringslivtreff 2.oktober med tema: Påvirkningskraft gjennom samarbeid

Meløy Næringsforum ønsker medlemmene velkommen til næringslivstreff på Ørnes hotell. MNF vil presentere resultatene av medlemsundersøkelsen, prioriteringer av arbeidsområder for MNF på bakgrunn av denne og diskusjon av hvordan MNF kan utvikles som en enda viktigere arena for næringslivet i Meløy. Deretter setter vi setter søkelys på regionalt samarbeide og hva det kan bety for næringslivet i Meløy. Direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS); Elnar Remi Holmen, orienterer om regionalt samarbeid i regi av BRUS, og om hvordan regionalt samarbeid kan være med å skape nye muligheter for eksisterende næringsliv og utvikling av nye arbeidsplasseri Meløy. Han vil blant annet ta opp betydningen av samarbeid for å lykkes med å etablere hydrogenproduksjon i Glomfjord.

Tid: 2. oktober kl. 18.00-20.00
Sted: Ørnes hotell


Program:
• Velkommen
• MNF medlemsundersøkelse 2019 v/Liv Toril
o Kort presentasjon
o Prioriterte arbeidsområder for MNF
• Næringsutvikling i Meløy gjennom regionalt samarbeid v/ Elnar Remi Holmen, direktør, BRUS
o Bodøregionens næringsutviklingsselskap – hva kan BRUS bidra med i Meløyregionen?
Regionalt samarbeid om etablering av hydrogenproduksjon i Meløy


Det legges opp til diskusjon og innspill underveis og tid til uformell prat avslutningsvis!NB! Påmelding innen 1. oktober på  www.meloynf.no/a/naeringslivtreff-2oktober-med-tema-paavirkningskraft-gjennom-samarbeid eller SMS: 90121129