Meløy Næringsforum

Avlyst! Næringslivtreff 11. juni med tema: Regionalt samarbeid - betydning for næringslivet i Meløy


Velkommen til Næringslivtreff  med tema:

Regionalt samarbeid – hva betyr det for næringslivet i Meløy?

Meløy Næringsforum ønsker medlemmene velkommen til næringslivstreff på Ørnes hotell. Vi setter søkelys på regionalt samarbeide og hva det kan bety for næringslivet i Meløy. Direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS); Elnar Remi Holmen, orienterer om regionalt samarbeid i regi av BRUS og om betydningen av prosjektet: Ny by – ny flyplass prosjektet for det det regionale næringslivet. MNF vil også presentere resultatene av medlemsundersøkelsen og prioriteringer av arbeidsområder for MNF på bakgrunn av denne.

Tid: 11. juni kl. 19.00-21.00
Sted: Ørnes hotell


Program:
Velkommen
MNF medlemsundersøkelse 2019 v/Liv Toril
Regionalt samarbeid – betydning for næringslivet i Meløy v/ Elnar Remi Holmen, direktør, BRUS
   Bodøregionens næringsutviklingsselskap – hva kan BRUS bidra med i Meløyregionen?
   Ny by – ny flyplass – hva kan det gi av ringvirkninger for næringslivet i Meløy!

Det legges opp til diskusjon og innspill underveis og tid til uformell prat avslutningsvis!

 Påmelding innen 8. juni på www.meloynf.no/a/naeringslivtreff-11-juni-med-tema-regionalt-samarbeid-betydning-for-naeringslivet-i-meloey eller SMS: 90121129