Mely Nringsforum

Miniseminar 5. februar Bærekraftig reiseliv – verdiskaping for lokalsamfunn og besøkende!

Reiselivet er ei viktig for Nord-Norge. NHO sin reiselivsstatistikk for 2018 viser at næringen sysselsatte 17 242 personer og omsatte for 19,3 milliarder. Reiselivet har økt med 40 % de siste tiårene, og turisme spås å være framtida i nord. Potensiale for Nord-Norsk reiseliv er utvilsomt stort, men økt tilstrømming av besøkende stiller oss også overfor nye utfordringer med hensyn til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Det er derfor viktig å ta grep i videre utvikling av næringen og ha et bevisst forhold til muligheter og utfordringer næringen står overfor. Hva vil vi med økt satsing på reiseliv? Hvordan skal vi ivareta økt tilstrømming av reisende med bærekraftig utvikling for miljø og lokalsamfunn? Hvordan skal vi tilrettelegge for en bærekraftig reiselivsutvikling?

 

Tid. 5. februar kl. 17.30 – 21.00
Sted: Amfiet ved Spildra skole, Ørnes

 

Program:
17.30 Kaffe og mingling
18.00 Velkommen v/Espen og Liv Toril
18.10 Bærekraftig reiseliv v/Ann Heidi Hansen, Prosjektleder besøksforvaltning, Nordland
18.30 Markedsføring av regionen som reiselivsdestinasjon v/ Ann-Kristin Rønning Nilsen, Visit Bodø

18.50 Pause med kaffe og enkel servering v/elevbedriften på Spildra skole

19.10 Hva betyr økt fokus på bærekraft for reiselivsbedriftene v/ Merethe Nordheim, direktør Bodø Næringsforum
19.20 Hvordan kan kommunen tilrettelegge for bærekraftig reiseliv?
Innlegg v/ Meløy kommune, Rødøy kommune, Gildeskål kommune
19.50 Dialogsamtale om bærekraftig reiseliv, ledet av Ann-Kristin Rønning Nilsen, Visit Bodø
Deltaker Sigurd Stormo, Meløy kommune; Merethe Nordheim, Bodø Næringsforum, Ann Heidi Hansen, Nordland Fylkeskommune, Inger Monsen, Rødøy kommune, Bjørn Magne Pedersen, Gildeskål kommune

 

Åpent for alle interessert!


Påmelding innen 1. februar på MNF sin hjemmeside: www.meloynf.no/a/miniseminar-5-februar-baerekraftig-reiseliv-verdiskaping-for-lokalsamfunn-og-besoekende evt. på SMS: 90121129

 

Arrangør: Meløy Næringsforum, Meløy Utvikling, Meløy kommune og Visit Bodø