Meløy Næringsforum

Juridisk fagdag med etterfølgende politisk paneldebatt om eiendomsskatt mandag 23. januar

Foredragsholdere:Einar Bakko, Han Jørgen Bender og Liv Monica Stubholt fra Advokatfirmaet Selmer hadde spennende foredrag med tema arbeidsrett og eiendomsskatt. Foredragsholderne viste at Meløy kommune har mange muligheter for å differensiere eiendomsskatten, og at politikerne har gode muligheter for å påvirke skattenivået, og også for verker og bruk.

Meløy Næringsforum vil forstsatt jobbe for at Meløy skal være en næringsvennlig kommune. Vi ser ikke innføring av generell eiendomsskatt som er skritt i riktig retning i så henseende. Under møtet kom det fram at næringslivet er bekymret for at en innføring av generell eiendomsskatter vil gjøre det vanskeligere å generere nødvendig overskudd som kan forsvare nye investeringer og vekst i privat sektor. Den enkelte bedrift er svært usikker på hva dette vil bety, og bedrifter med marginal inntjening vil ikke ha evne til å betale større beløp i eiendomsskatt.

MNF ser også behovet for å "harmonisere" eiendomsskatt på verker og bruk, slik at Meløy ikke ligger så høyt over andre sammenlignbare kommuner som tilfelle er i dag. Meløy må være konkurransedyktig i forhold til andre kommuner også mht. skattenivå for å kunne tiltrekke seg nye etableringer, som f.eks. innen datalagring.