Meløy Næringsforum

Julefrokost med presentasjon av Konjunkturbarometer for Nord-Norge 7. desember

Velkommen til julefrokost med presentasjon av konjunkturbarometer for Nord-Norge v/ banksjef konsernkunder/BM Per Martin Olsen, Sparebank 1 Nord-Norge.

Ordfører Sigurd Stormo kommer også for å orientere om budsjettet for 2017 og betydningen for næringslivet.

Dato: 7. desember
Sted: Ørnes Hotell
Tid: 8.30

Påmelding direkte til SNN innen 5. desember: fwr@snn.no

For mer info se invitasjon: Julefrokost2016.pdf