Mely Nringsforum

Hvem blir Årets bedrift, årets gründer og årets servicebedrift

Har du forslag til Årets bedrift, Årets servicebedrift og Årets gründer?

 

Forslag med begrunnelse sendes til meloynaringsforum@gmail.com

Frist: 20. mars


Prisene deles ut på Meløyseminaret den 20. april.

 

Kriterier for Årets servicebedrift

Ved tildeling av prisen vil det gjøres en helhetsvurdering basert på følgende kriterier:

Medarbeidere med god kunnskap om bedriftens varer/tjenester.
Medarbeidere som opptrer imøtekommende og setter kunden i sentrum
Medarbeidere som gir kunden mer enn forventet
Medarbeidere som kjenner sitt nærområde godt ved å kunne gi anbefalinger til sine kunder om opplevelser og tjenester i regionen
Prisen er et samarbeid mellom MNF, DNB og Kulingen

 

 

Bedrifter som tidligere har fått prisen: Ørneskrysset Bensin og service, Mix Flipper Kiosk, Dybvik Sport, Fabiola, Sandaa Gartneri, Pernilles


 

 

Kriterier for årets gründer

Gründerprisen er en pris for nyskaping og innovasjon. Gründerprisen skal først og fremst rette seg mot personer eller virksomheter som har tatt initiativ til å starte ny næringsvirksomhet. Evne til å bruke sin kunnskap, kreativitet og risikovillighet vil stå sentralt. En gründer vil ofte være karakterisert av å ha stor tro på egen ide, være løsningsorientert, være villig til å ta risiko og ha vilje til å stå løpet ut. Juryen skal legge vekt på at vedkommende i god gründerånd har sett muligheter og gjort dem om til handling.

 

Prisen er et samarbeid mellom MNF, Sparebank1 Nord-Norge og Ny næring.


Bedrifter som tidligere har fått prisen: Støtt brygge, Gode øyeblikk, Aminor, Råkk huset, Svartisen VVS, Enspire Norge AS


Kriterier Årets bedrift

Ved tildeling av prisen vil det gjøres en helhetsvurdering basert på følgende kriterier:

Bedriftens betydning for sysselsetting/bosetting i Meløy

God bedriftsøkonomi (utvikling og lønnsomhet)

Bedriftens betydning for næringsmiljøet i Meløy

Evne til utvikling og innovasjon

Profilering og omdømme utad.

Medlemskap i Meløy Næringsforum

Salg og markedsføringsarbeid.

Trivsel og godt miljø på arbeidsplassen

Likestilling


Bedrifter som tidligere har fått prisen: Nordtun HelseRehab, Yara Glomfjord, Nordland Akva, Reipå knuseri, Norwegian Crystals, Fore Båt og Motorservice