Meløy Næringsforum

Forslag til årets grunder, årets servicebedrift og årets bedrift 2018

Meløy Næringsforum skal dele ut tre næringspriser under årets Meløyseminar 11. april på Halsa. Forslag til kandidater med begrunnelse sendes til: meloynaringsforum@gmail.com innen 12. mars

Årets gründer i Meløy


Meløy Næringsforum skal i samarbeid med Framtia og Sparebank1 kåre årets gründer. Prisen kan tildeles personer eller virksomheter i Meløy som har bidratt til nyskaping og etablering av nye bedrifter.

Juryen vektlegger:
- nyskaping og innovasjon
- evne til kunnskap, kreativitet og risikovillighet
- tro på egen ide, løsningsorientering, og vilje å stå løpet ut
- evne til å se muligheter og gjøre dem om til handling


Årets servicebedrift i Meløy


Meløy Næringsforum skal i samarbeid med Meløyavisa og DNB kåre årets servicebedrift i Meløy. Prisen kan tildeles en bedrift eller virksomhet som yter ekstra god service.

Juryen vektlegger:
- Medarbeidere med god kunnskap om bedriftens varer/tjenester
- Medarbeidere som opptrer imøtekommende og setter kunden i sentrum
- Medarbeidere som gir kunden mer enn forventet
- Medarbeidere som kjenner sitt nærområde godt ved å kunne gi anbefalinger til sine kunder om opplevelser og tjenester i regionenÅrets bedrift i Meløy


Meløy Næringsforum skal kåre årets bedrift i Meløy. Prisen kan tildeles bedrifter eller virksomheter som har skapt verdier for eiere og samfunnet rundt og som gjennom sin aktivitet har bidratt til å styrke næringslivet i Meløy.

Juryen vektlegger:
- Bedriftens betydning for sysselsetting/bosetting i Meløy
- God bedriftsøkonomi
- Bedriftens betydning for næringsmiljøet i Meløy
- Evne til utvikling og innovasjon
- Profilering og omdømme utad
- Salg og markedsføringsarbeid
- Trivsel og godt miljø på arbeidsplassen
- Likestilling