Meløy Næringsforum

Meløyseminaret 5.april 2019

Sted: Halsa Samfunnshus
Tid: 8.30 - 15.30

Deltageravgift: 1150 eks. moms
Bindene påmelding innen 1. april på MNF sin hjemmeside:www.meloynf.no/a/paamelding-meloeyseminaret-5-april

Program

08.30 Registrering og kaffe
09.00 Velkommen v/ordfører Sigurd Stormo
09.10 En kraftfull fremtid v/ Kjell-Børge Freiberg, olje – og energiminister
09.40 Pause

10.00 Oljeleting utenfor Meløykysten v/ Kjetil Hjertvik, DEA Norge
10.15 Hydrogen - framtidens drifstoff? v/Finn Nordmo, daglig leder, Glomfjord Hydrogen
10.30 Presentasjon av Utviklingsprogram Meløy 2019-2014 v/Adelheid Kristiansen, rådmann, Meløy kommune
10.50 Meløy tett på! - lansering av nettsiden: meløy.no
11.00 Smarte tettsteder og lokalsamfunn v/ Knut Underbakk, rådmann, Gjesdal kommune
11.20 Meløybedrift på lynvisitt – Greenfish
11.30 Humankapitalens betydning for gründerskap v/ Jan Lindal, gründer/entreprenør/trehusbygger, Vegårdshei/Risør
12.00 Lunch

13.00 Prisutdeling: Årets servicebedrift, Årets gründer, Årets bedrift
13.20 Akademisk stand-up: Arbeidsglede, motivasjon og inspirasjon –v/ Jan Martin Berge, psykologspesialist
13.50 Meløybedrift på lynvisitt – Fykantrappa og rallarbrakka
14.00 Bærekraftig reiselivsutvikling (foredragsholder ikke avklart)
14.20 Hotell Svart - utvikling av Svartisen som reiselivsdestinasjon v/ Trine Bratt Stølnes, markedsdirektør Miris (ikke bekreftet)
14.40 Pause

14.50 Paneldebatt; Svartisen - bærekraftig reiseliv og infrastruktur
ledet av Geir Seljeseth
15.30 Avslutning og oppsummering