Meløy Næringsforum

Meløyseminaret 5.april 2019

Sted: Halsa Samfunnshus
Tid: 8.30 - 15.30

Deltageravgift: 1150 eks. moms
Bindene påmelding innen 1. april på MNF sin hjemmeside:www.meloynf.no/a/paamelding-meloeyseminaret-5-april

Program

08.30 Registrering og kaffe
09.00 Velkommen v/ordfører Sigurd Stormo
09.10 En kraftfull fremtid v/ Kjell-Børge Freiberg, olje – og energiminister
09.40 Pause

10.00 Oljeleting utenfor Meløykysten v/ Kjetil Hjertvik, DEA Norge
10.15 Hydrogen - framtidens drifstoff? v/Finn Nordmo, daglig leder, Glomfjord Hydrogen
10.30 Meløybedrift på lynvisitt – Greenfish
10.40 Omstillingsprogrammet i Meløy - hva er oppnådd? v/ Tor Borgar Hansen, Forsker, Oxford Research
11.00 Presentasjon av Utviklingsprogram Meløy 2019-2014 v/Adelheid Kristiansen, rådmann, Meløy kommune
11.20 Smarte tettsteder og lokalsamfunn v/ Knut Underbakk, rådmann, Gjesdal kommune
11.40 Meløy tett på! - lansering av nettsiden: meløy.no

11.50 Lunch
12.45 Prisutdeling: Årets servicebedrift, Årets gründer, Årets bedrift
13.10 Humankapitalens betydning for gründerskap v/ Jan Lindal, gründer/entreprenør/trehusbygger, Vegårdshei/Risør
13.40 Akademisk stand-up: Arbeidsglede, motivasjon og inspirasjon –v/ Jan Martin Berge, psykologspesialist
14.10 Meløybedrift på lynvisitt – Fykantrappa og rallarbrakka
14.20 Pause

14.30 Bærekraftig reiselivsutvikling v/ Elisabeth Dreier, reiselivssjef, Destinasjon Lofoten AS
14.50 Paneldebatt; Svartisen - bærekraftig reiseliv og infrastruktur
ledet av Geir Seljeseth
15.30 Avslutning og oppsummering